Oferta

Oferta

Firma "Twój Dom" oferuje pełną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi obejmującą:
 • obsługę administracyjną wiążącą się z prowadzeniem i aktualizacją wykazu lokali oraz właściceli lokali, zapewnieniem dostaw usług komunalnych, dbaniem o utrzymanie porządku, przygotowywaniem i obsługą zebrać.
   
 • obsługę bankowo-księgową z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego firmy Mieszczanin, stworzonego z myślą o obsłudze wspólnot mieszkaniowych i stale udoskonalanego. Obsługa księgowa obejmuje również: prowadzenie rozliczeń wpłat z tytułu zaliczki A i B, prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, pobieranie i rozliczanie zaliczek za media, prowadzenie windykacji a także sporządzanie kwartalnych sprawozda? finansowych.
   
 • obsługą prawną, obejmującą: przygotowanie projektów planu gospodarczego dla nieruchomości, opracowanie uchwał i innnych dokumentów.
   
 • obsługą techniczną nieruchomości obejmującą: prowadzenie dokumnetacji technicznej i książki obiektu, zapewnienie kontroli i przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa, zlecanie i kontroli bieżących napraw, przygotowywanie planów remontowych dla nieruchomości a także zbieranie ofert na wykonanie zaplanowanych robót.
   
 • współpracą przy podejmowaniu przez Zarząd istotnych decyzji dotyczących sprawowania funkcji zarządu.
"Twój Dom" - zarządzanie nieruchomościami
ul. Mokotowska 17 lok. 32
00-640 Warszawa
Tel./fax 0 22 646 83 59
Tel 0 601 305 601
© 2010 Twój Dom - zarządzanie nieruchomościami
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl